Montaža i Garancija

Najbolja folija zahjteva i najbolje izvođače radova. Čak ni najboljafolijane pruža očekivane rezultate, ako montaža nije na profesionalnom nivou.

Proizvođač LLumar folija

Upoznajte firmu sa tradicijom od gotovo 100 godina, proizvođača LLumarfolija, Eastman Chemical Company!

LLumar Bosna i Hercegovina

LLumar BiH sa sjedištem u Sarajevu, postoji od 2001. godine. Kancelarija je zadužena za opskrbu folijama, tehničku podršku, edukacije i promociju.

Vjesti

Vijesti i saopštenja o svijetu LLumar-a, o najvažnijim promjenama u industrijskoj grani u sferi folija, novosti u vezi sa UV-zaštitom, kao i uštedom energije.