Međunarodni savez za ravna stakla (IWFA) i Evropski Savez za Folije(EWFA) su se sporazumjeli o spajanju /fuziji/ resursa, a zajednički cilj jepromovisanje i upoznavanje folija, djelatnost na njihovoj popularizaciji,kao i praćenje i nadzor toka izrade pravne regulative u sferi folija. Shodnonovoj strukturi, EWFA i IWFA i dalje ostaje evropska organizacija sasjedištem u Briselu. Tokom posljednje održane skupštine EWFA u Parizu,članstvo je jednoglasno donjelo odluku o fuziji dva saveza, takođe suizabrani članovi Odbora /borda/ direktora EWFA.

Sastav Odbora direktora ćeubuduće činiti: predstavnici – članovi EWFA proizvođača, kao i dvapredstavnika – člana evropskih distributera folija. Predstavnik distributerai dalje ostaje Gal Peter, predstavnik LLumar-a za jugoistočnu Evropu (d.o.o. ,,Gal i Partner“), kao i Carlos Miguel portugalski distributer folija. Nasjednicama Odbora direktora, osim članova borda, prisustvovaće ipredstavnici GGF (Glass and Glazing Federation) i ETO (European TuningOrganization), koji neće imati pravo glasa, ali će njihovim stručnim znanjemi iskustvom u znatnoj mjeri doprinjeti radu saveza.