Da li si UV zavisnik?

Konstantna izloženost UV zračenju, može da izazove zavisnost koja jeslična zavisnosti od heroina. Na hiljade osoba željnih sunčanja, poput stadakoje ide na ispašu, odlaze na plažu svakog ljeta i pored toga, što su svisvjesni činjenice da postoji rizik da se oboli od karcinoma kože. Tokomljeta prošle godine je objavljena studija, po kojoj organizam koji jeizložen konstantnom dejstvu UV zračenja, stvara endorfin koji izaziva ugodnoosećanje, te poput heroina i drugih droga može dovesti do fizičkezavisnosti. Ovakav rezultat pruža objašnjenje, zbog čega u ljudima postojiiskonska želja za sunčanjem i pored činjenice, da su upoznati sa mogućimrizicima od oboljenja.

“Ova informacija može da bude veoma poučna ida spriječi ljude da se pretierano izlažu dejstvu sunčevih zraka, te da uznatnoj mieri umanji širenje pojave karcinoma i preranog starenja kože.” -rekao je autor studije David Fisher, saradnik javne bolnice u Massachusetts-u i medicinskog fakulteta Harvard. ,,Studija jasno ukazuje na činjenicu, damoramo shvatiti da zaštita sopstvene kože i kože naše diece mora da sebazira na sviesnim, ozbiljnim odlukama i da pasivno ponašanje po ovompitanju, nosi sa sobom mogućnost ozbiljnih posljedica.”

U Americi jerak kože jedan od najčešćih pojavnih oblika karcinoma, a pridržavanjesloganu:,,sve za sunčanje” je jedan od najvećih rizika. Mnogima kojiobožavaju sunčanje jasno je koji su klinički rizici, ali sve do sada, nijebio razjašnjen mehanizam dejstva zavisnosti. Suština je, da UV zračenjepospješuje stvaranje endorfina, koji aktivira receptore za opijate, takoublažava bol na isti način kao i ljekovi za umanjenje bola koji se obaveznopropisuju ljekaskim receptom, kao i morfijum ili heroin.

U navedenojnovoj studiji, Fisher i njegova ekipa su proučavali sljedeće: da li sa istimmehanizmom dejstva – osoba može da postane zavisnik od UV zraka? Obrijanemiševe su izložili tokom 6 nedelja dejstvu UV zračenja. Već su nakon prvenedelje izmerili povećan nivo endorfina. Poslje 6 nedjelja, nakon završetkaeksperimenta, miševima su dali ljekove koji blokiraju receptore za opijate.Kod tzv. “kontrolnih” miševa ovo nije izazvalo nikakvu reakciju, dok su sekod miševa koji su bili izloženi UV zračenju, pojavili klasičniapstinencijalni sindromi, kao što je drhtanje i cvokotanje zuba. Rezultatistraživanja je, da su tzv. miševi ,,zavisnici” izbegli hranljive materijekoje sadrže ljekovi za blokadu receptora, što ukazuje na činjenicu da jakoUV zračenje izaziva fizičku zavisnost.

“I mi smo se iznenadili, danešto što je u nas genetski uprogramirano, a od toga možemo postati zavisni,čak i tada ako je to takvog stepena opasnosti kao što je to kod štetnih UVzraka koji su jedan od najčešćih izazivača malignih oboljenja na svijetu.Pretpostavljali smo, da je objašnjenje u vezi sa činjenicom, da UV zračenjeutiče na sintezu D-vitamina u koži. Međutim, vrijeme je da kažemo, dapostoje mnogo manje rizični izvori i načini pribavljanja D-vitamina. Znači,zdravije rješenje je da izbegnemo dejstvo sunčevih zraka, nego da gakoristimo kao izvor D vitamina za potrebe našeg organizma.”

Većinastakla na automobilima i na građevinskim objektima samo u maloj mjerifiltriraju štetno UV zračenje. Zaštitite svoje voljene i sebe u Vašemautomobilu, Vašem domu, pa i na radnom mestu, pomoću Llumar folija čija jesposobnost filtriranja štetnih UV zraka čak 99%.