Da li potrebno specijalno održavanje nakon montaže?

Naši klijenti često pitaju,da li je LLumar folijama potrebno specijalno održavanje i čišćenja nakonmontiranja. Mada nisu toliko otporne kao staklo, LLumar filmovi posjedujuveoma čvrst sloj protiv ograbotina, tako da se mogu čistiti tradicionalnimsredstvima koja se koriste u domaćinstvima, kao i sredstvima za brisanje odpapira koja ne stvaraju ogrebotine, ili pamučnim krpama za brisanje.