2016 Održana je četvrta konferencija i takmičenje tint-off

U okviru LLumar međunarodne konferencije o folijama, već peti put jeorganizovano takmičenje u montaži folija na automobilska stakla regionajugoistočne Evrope, koje je ove godine održano u Đuli (Mađarska). Nadvodnevnoj konferenciji, LLumar je ugostio više od dvjesta montažera izregiona, koji su pored takmičenja imali priliku da se upoznaju sa novostimau ovoj industrijskoj grani i to na predavanjima koja su održali inostranigosti delegirani od strane proizvođača.

Na takmičenju u montaži folijaje ove godine učestvovalo više od osamdeset takmičara iz Rumunije, Bosne iHercegovine, Bugarske, Hrvatske, Mađarske i Srbije. Zadatak je bio montažafolije na izvađeno zadnje vjetrobransko staklo automobila. Internacionalnaekipa sudija je na takmičenju bodovala kvalitet izvršenog posla upredviđenom vremenskom periodu, kao i tok montaže folije i to na osnovuraznih kriterijuma. Na osnovu postignutih rezultata takmičara iz Srbije upredtakmičenju, sa identičnim brojem bodova (121/150) treće mesto dele MilanMarjanović /Dark Glass Beograd/ i Đorđe Maksimović /Master Glass Beograd/,koje je na kraju pripalo Đorđu, pošto je postigao bolje vreme – za 6 minuta.Drugo mesto je osvojio Dejan Vasiljević /Black Glass Beograd/, a prvo mestona rang listi takmičara iz Srbije je osvojio Nenad Jović /Kragujevac/, uveoma izjednačenom takmičenju, sa svega jednim bodom razlike (124/150).

U finalu takmičenja za jugoistočnu Evropu, a na osnovu rang listetakmičara iz Srbije, predstavnik naše zemlje je bio Nenad Jović, koji jetakmičenje završio osvajanjem 6. mesta. Kriterijumi finala i predtakmičenjase nisu razlikovali, ali su u finalu učesnici trebali svoje znanje isposobnosti da dokažu na ,,težem“ staklu, da bi osvojili nagradu – NajboljiLLumar montažer automobilskih folija jugoistočne Evrope – kao i pripadajućunovčanu nagradu.