Vjesti

Upoznaj se sa najnovijim LLumar informacijama, kao i sa najvažnijimpromjenama u industriji folija

Ranije zabilješke

Fuzija EWFA i IWFA

Međunarodni savez za ravna stakla (IWFA) i Evropski Savez za Folije (EWFA)su se sporazumjeli o spajanju /fuziji/ resursa, a zajednički cilj jepromovisanje…

Opširnije...

Fuzija EWFA i IWFA

Međunarodni savez za ravna stakla (IWFA) i Evropski Savez za Folije (EWFA)su se sporazumjeli o spajanju /fuziji/ resursa, a zajednički cilj jepromovisanje…

Saznajte više...