Pravila montaže folija na automobile

Upoznaj pravnu regulativu u sferi montaže folija za automobile na teritorijiBosne i Hercegovine

Na osnovu člana 203. stav 3., a u vezi člana 252. Zakona o osnovamasigurnosti saobraćaja na cestama (“Službeni glasnik BiH”, br. 6/06, 75/06 i 44/07), ministar komunikacija iprometa, u saradnji sa entitetskim ministarstvima unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini i Policijom BrčkoDistrikta Bosne i Hercegovine, donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DIMENZIJAMA, UKUPNOJ MASI I OSOVINSKOM OPTEREĆENJU VOZILA, O UREĐAJIMA I OPREMI KOJU MORAJU IMATI VOZILA I O OSNOVNIM UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI UREĐAJI I OPREMA U SAOBRAĆAJU NA CESTAMA Član 3. (1) U članu 46. stav 3. se mijenja i glasi: “(3) Stakla na vozilu ne smiju se na bilo koji način dodatno zatamnjivati(npr. postavljanjem folija, dodatnim bojenjem stakla i sl.), u odnosu na fabričku ugradnju. ” (2) Poslije stava 3. se dodaju st. 4. i 5. koji glase: “(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana, mogu se dodatno zatamniti: a) zadnja i bočna stakla autobusa postavljanjem homologiranih reklamnihfolija, b) bočne staklene površine motornih vozila iza leđnog naslona sjedištavozača i suvozača, homologiranim folijama bez refleksije. (5) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na vozila oružanih snaga BiH,policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, kao i vozila vrlo usko specijalizirane namjene koja se nekoriste ni u jednom drugom segmentu društva. “
 

Kada postavljanje folija vrši ovlašteni LLumar montažer, o tome izdajemotehničku potvrdu.

I druge prednosti sa folijama za automobile