Uputstvo za izbor savršene folije

U čitavom svjetu postoji mnogo brendova u sferi folija, koji sebepredstavljaju i kao proizvođače istih. Sa nekoliko važnih podataka ičinjenica, pomoći ćemo Vam da se snađete u ovoj zbrci dezinformacija.

Najbolji način za izbor pouzdanog brenda folije.

Nasvjetskom tržištu, kao i na tržištu Bosne i Hercegovine, nude nam se takviproizvodi za koje nismo sigurni da su vrjedni novca kojeg bi možda u njihuložili. Za neupućenog kupca, teško je proceniti koji su upravo ti brendovi(marke) koji su pouzdani, dugo prisutni na tržištu, a da su sigurnainvesticija. Folije koje su lošeg kvaliteta, u roku od 1-2 godine, ili čak uroku od nekoliko mjeseci, gube od svog kvaliteta, što kupac ponekad i neprimjeti, međutim, takve folije ni približno ne ostvaruju namjenu zbog kojesu kupljene. Postavite sebi osnovna, suštinska pitanja – šta u stvari želitei saznaćete koji je brend pouzdan, šta sve stoji iza reklame, a zbog togapredlažemo da potražite odgovore u vezi sa svim brendovima prije nego što sedefinitivno odlučite. Zapitajte se:

  • Ko je proizvođač folija?
  • Da li je proizvođač/distributer, član neke međunarodne organizacije uovoj grani industrije?
  • Koji su garantovani termini za isporuku i koje ovlašćen za pružanje garancije?
  • Koje i kakve reference(pokazatelje kvaliteta) prikazuje distributer?
  • Ko će vršiti montažufolije?
  • Kakvu ću potvrdu kvaliteta dobiti o foliji?

 

Ko je proizvođač folije?

Danas na svjetu postojiviše stotina proizvođača folija. U Kini i u Koreji se gotovo na svakom ćoškumogu naći “pogoni” za proizvodnju folija. Od spomenutih više stotina”proizvođača”, samo je 5-6 takvih firmi, koje se na profesionalnom nivoubave sa proizvodnjom folija, a raspolažu sa odgovarajućim sredstvima ikoriste kvalitetne sirovine i repromaterijal u cilju proizvodnje kvalitetnihi trajnih folija. Ako znamo ko je proizvođač određenog brenda (marke),možemo doći do detaljnijih obavještenje i saznanja o tom proizvodu. U mnogimslučajevima, mjesto gdje se odvija proizvodnja daje nam do znanja činjeniceo materijalu i kvalitetu; uopšteno posmatrajući, kvalitet materijalaporjeklom iz Azije tj. sa istoka, često je problematičan.

Eastman jeproizvođač LLumar proizvoda. Folije se proizvode u Sjedinjenim AmaričkimDržavama i to pod vrlo strogim nadzorom i kontrolom.

 

Da li je proizvođač/distributer, član neke međunarodne organizacije u ovoj grani industrije?

Svaki veći proizvođač folijaje član organizacije EWFA (Evropski Savez za Folije). Predmetna organizacijaje za svoje članove postavila veoma stroge zahteve po pitanju kvaliteta kaoi etike, kako bi krajnji potrošač garantovano dobio kvalitetan proizvod.Listu članova možete pogledati na websajtu ove organizacije.

Eastman, koji je proizvođač LLumar proizvoda, član je i organizacije EWFA.Distributer ovih proizvoda za jugoistočnu Europu, takođe je član evropskogsaveza, a ujedno je i predstavnik evropskih distributera u direktorijumuEWFA.

 

Koji su garantovani termini zaisporuku i ko je ovlašćen za pružanje garancije?

Termini za garancijusu važni ali nisu uvjek pouzdani, pošto nije svejedno ko daje garanciju, jerse garancija može odnositi na garanciju brenda (marke), na garancijudistributera, kao i na fabričku garanciju. Distributerska garancija igarancija brenda (marke), same po sebi ne vrjede ništa, ako pored njih nepostoji i fabrička garancija. Pojedina marka i distributer mogu da nestanuod danas do sutra, što se nedavno dogodilo i sa više firmi. Mnogo su manješanse za prestanak postojanja vodećeg proizvođača folija bez pravnognasljednika! Izaberite ISKLJUČIVO takav brend (marku), čiji je proizvođačpoznat, a garancija je preko fabrike obezbeđena.

Za garancijuproizvoda LLumar, dodatno garantuje Eastman, kompanija vrijedna 9 milijardidolara. Distributeri LLumar-a su ovlašćeni da krajnjim potrošačima ponude iobezbjede garantne termine i uslove koji su publikovani i prezentovaniisključivo od strane fabrike.

 

Koje i kakvereference (pokazatelje kvaliteta) prikazuje distributer?

Mnogidistributeri prikazuju takve reference (pokazatelje kvaliteta), kojiobmanjuju ili nisu vjerodostojni. Imajte povjerenja samo u one proizvođače,koji koriste podatke shodno evropskim standardima EN410 iEN673, a to inaznače tj. prikažu na publikovanom materijalu. Mnogi distributeri koristeIR podatke koji obmanjuju i daju pogrešan prikaz, jer ne postoji standard zamerenje IR podataka, tako da svaki proizvođač sam odlučuje na kojoj”talasnoj dužini” će vršiti mjerenja /a koja naravno, njemu odgovara/, tekod svakog konkretnog proizvoda, može prikazati optimalne rezultate. Uslučaju toplotne zaštite, TSER (Potpuno Odbijanje Sunčeve Energije) ili SHGC(Činioci Uvećanja Solarnog Dejstva), pružaju pouzdanu mogućnost poređenjaizmeđu proizvoda. Pročitajte studiju publikovanu od strane Naučne Akademijeu Segedinu. Ukoliko imate dilema u vezi sa AIMCAL ili EWFA, mnoge stvari ćeVam postati jasnije.

Svaki LLumar proizvod se mjeri i kontroliše uzprimjenu gore pomenutog EN standarda, a što je potvrđeno i u neutralnimlaboratorijama. Eastman, u svojstvu proizvođača LLumar proizvoda, ne koristiIR podatke, jer su nepouzdani i mogu da dovedu u zabludu, a ne mogu sevezati ni za odgovarajuće standarde.

 

Ko ćevršiti montažu folije?

Za svako montiranje profesionalnih folija,preporučuje se i profesionalna realizacija. Neophodno je da provjerite, dali lice koje vrši montiranje raspolaže sa položenim stručnim ( fabričkim )ispitom i da li je ovlašćen za montažu folija.

Montiranje proizvoda LLumar, vrše isključivo stručno osposobljena lica koja raspolažu safabričkim ispitom. Uvjerite se prije montiranja, da li izvođač (montažer)posjeduje spomenutu diplomu. Ovo možete uraditi kontrolom diplome u radnimprostorijama montažera, a koja treba da je istaknuta na vidnom mjestu, ilipomoću LLumar ispostave (kancelarije) u Bosni i hercegovini (Tel:0038733-639-143)