LLumar Bosna i Hercegovina

Upoznajte istorijat LLumar kancelarije u Bosni i Hercegovini!

Upoznajte se sa istorijatom zastupništva (kancelarije) LLumar-a u Bosni i Hercegovini. Eastman postoji u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Sarajevu od 2001. godine. Kancelarija je zadužena za opskrbu folijama, tehničku podršku, edukacije i promociju LLumar proizvoda na BiH tržištu.

O nama:

  • 2001 - Prisustvovanje prvoj konferencij za jugo-istočnu Europu u Budimpešti i početak rada sa LLumarom
  • 2004/2005 - U saradnji sa centralom u Budimpešti, uspješno realizovano nekoliko velikih projekata distribucije i ugradnje sigurnosni folija za potrebe inostranih organizacija.
  • 2005 - Održana prva promocija Llumar proizvoda u Sarajevun na kojoj je prisustvovalo preko 40 kompanija.
  • 2005 - Održana druga konferencija i takmičenje tint-off - u postavljanju folija u Velence -Mađarskoj. Predstavnik BiH se plasirao u finale i učestvovao na finalnom europskom takmičenju održanom u Njemačkoj.
  • 2007 - Održana je treća konferencija i takmičenje tint-off - u postavljanju folija jugo-istočne europske regije u Balatonkenese-u, Mađarska. Učestvovalo 5 takmičara iz BiH.
  • 2016 - Održana je četvrta konferencija i takmičenje tint-off - u postavljanju folija jugo-istočne europske regije u Gyula-i, Mađarska. Učestvovalo 5 takmičara iz BiH.
  • LLumar BiH