Montiranje folija na sredstva javnog prevoza kod ,,BKV-a

Grafiti-zaštita i zaštita od nezgoda

Montiranje folija na sredstva javnog prevoza
Kao i u brojnim drugim državama, grafiti i u Budimpešti predstavljaju sveveći problem. Saobraćajno Preduzeće Budimpešta se opredjelilo za izborLLumar proizvoda da bi sa ovim folijama opremila vozila u javnom prevozu ito u mnogim segmentima. Korišćenjem kristalno čistih sigurnosnih folijarješen je problem grafiti - zaštite, jeftinijeg održavanja i lakšegčišćenja, kao i sigurnost putnika, koji sada mogu da putuju pod mnogosigurnijim okolnostima, jer u slučaju loma stakla usljed nezgode, folijapruža zaštitu od povreda koje mogu nastati rasprskavanjem sitnih staklenihčestica. U okviru projekta čija je realizacija u toku, do sada je montiranoviše od 5000 m2 LLumar folija na razne vrste i tipove sredstava javnogsaobraćaja u Budimpešti. Izvođači radova su: d.o.o. "Metal 99", d.o.o"Dory i Partner", "Gemino Dizel".