Montiranje dekorativnih folija u restoranu ,,Symphonia"

Rješenje za razdvajanje prostora sa stilom i ukusom!

LLumar dekorativne folije u restoranu ,,Symphonia
U restoranu "Symphonia" u Debrecenu, trebalo je na unutrašnjim staklenimpovršinama rješiti razdvajanje prostora i to na način da savremeni pojavnioblik staklenih površina i dalje bude sačuvan. Montiranjem LLumardekorativnih folija, dio staklenih površina je naknadno dobio izgled /efekat/"pješčanog nanosa", što je omogućilo postizanje novog, dopadljivogizgleda, a i sa funkcionalnog aspekta je ovakvo rješenje veoma dobro.Izvođač radova: d.o.o. "Foltom".