Energetska ušteda na fakultetu u Dunaujvarošu

40.000 kw uštede. LLumar folija se ponovo dokazala!

Ušteda energije na fakultetu u Dunaujvarošu
Aula fakulteta u Dunaujvarošu je predstavljala problem sa aspekta toplotnezaštite. Rješenje je omogućila LLumar folija. Nakon montaže više hiljadakvadratnih metara reflektujuće folije, potrošnja energije je bila manja za40.000 kw zbog mnogo kraćeg vremenskog perioda funkcionisanja klima uređajatokom ljetnjih mjeseci. Izvođač radova : "Gemino Dizel".