City Clinic Sofia

Novi stil, efikasna toplotna zaštita

City Clinic Sofia
"Citi Clinic" je novo otvorena mega-klinika u glavnom gradu Bugarske.Građevina je prvobitno bila u funkciji salona za automobile, sa kružnimstaklenim zidovima. Tokom renoviranja, staklene površine su sa unutrašnjestrane prekrivene zidom od gips karton ploča. Dok je kod salona zaautomobilebio potreban potpuni uvid u unutrašnjost tj. providne površine, sada je toza kliniku predstavljao problem, te je "providnost" trebalo eliminisati,da se ne bi videli zidovi od gips karton ploča. Rješenje je bilo montiranjereflektujućih folija za spoljašnju upotrebu. Izbor je pao na LLumar HeliosRHE35 ER HPR srebrnu reflektujuću foliju, koja je, pored toga što je pružilanovi pojavni oblik građevini, prekrila zidove od gipskarton ploča, takođeomogućila i izuzetnu toplotnu zaštitu građevinskom objektu. Ogromne staklenepovršine i promenljivi meteorološki uslovi su predstavljali veliki izazovtokom realizacije radova. U cilju brzog i profesionalnog izvođenja radova,izabrana je iskusna, međunarodna ekipa, koja se već dokazala da je doraslaradu u sličnim uslovima i da je njihova realizacija radova veoma kvalitetna.1.600 m2 folije je montirano u kratkom vremenskom roku i sva očekivanja su upotpunosti ispunjena. Izvođenje radova su vršili: "ET Multico" - Bugarska,"Interschop Concept" - Rumunija, d.o.o. "Thomy Folia - Scuderia Power",d.o.o. "Fiana folia".